Privacy beleid

Internet privacybeleid

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy. De websites afvallenmeteiwitten en afvallenmetproteine zijn onderdeel van Afslankkliniek Hippro. Afslankkliniek Hippro streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op de sites van afvallenmeteiwitten en afvallenmetproteïne worden verzameld en van de manier waarop afvallenmeteiwitten en afvallenmetproteine daarvan gebruikt maken.

Persoonsgegevens

Afvallenmeteiwitten en afvallenmetproteïne verzamelen en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website van afvallenmeteiwitten.nl of afvallenmetproteïne.nl is doorgegeven. Afslankkliniek Hippro, verwerkt de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden. Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op hebt om van Afslankkliniek Hippro (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Afslankkliniek Hippro daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze
bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren.

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IPadres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend. Afslankkliniek Hippro kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.
© 2009 Afslankkliniek Hippro

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kunnen de websites afvallenmeteiwitten, afvallenmetproteine en www.hippro.nl links bevatten naar websites van derden, over wie Afslankkliniek Hippro geen controle uitoefent.
Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. CONTROLEER ALTIJD ZELF WELK RECHT, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID DAAROPVAN TOEPASSING IS.
Het delen van persoonsgegevens met derden Afslankkliniek Hippro zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Afslankkliniek Hippro echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:
i. soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan AFSLANKKLINIEK HIPPRO
ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. AFSLANKKLINIEK HIPPRO kan deze
partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan AFSLANKKLINIEK HIPPRO te verlenen. AFSLANKKLINIEK HIPPRO verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door AFSLANKKLINIEK HIPPRO worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;
ii. als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die AFSLANKKLINIEK HIPPRO schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van AFSLANKKLINIEK HIPPRO of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld ; of © 2009 Afslankkliniek Hippro
iii. indien wij geloven dat de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen

Indien AFSLANKKLINIEK HIPPRO het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in
dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven. Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen via info@afvallenmeteiwitten.nl