Gebruiksvoorwaarden

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Afslankkliniek Hippro. Afslankkliniek Hippro behoudt al haar rechten voor.
Ieder gebruik, geheel of gedeeltelijk doormiddel vermenigvuldiging en/of reproductie, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afslankkliniek Hippro, verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@hippro.nl

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Afslankkliniek Hippro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Afslankkliniek Hippro behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd. Elk bericht dat u per elektronische post naar deze website stuurt wordt op een niet vertrouwelijke basis behandeld. Dit impliceert dat Afslankkliniek Hippro deze berichten vrijelijk kan reproduceren, publiceren of op enige andere manier gebruiken voor welk doel dan ook. Privacy gevoelige informatie wordt bij eventuele reproductie, publicatie of anderszins weggelaten. Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Afslankkliniek Hippro geen controle kan uitoefenen. Afslankkliniek Hippro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.